LASY SADZIMY NA ZAWSZE

Lasy Na Zawsze tworzymy tak, aby zapewnić im jak najlepszą przyszłość. Zawsze sadzimy kilka gatunków drzew oraz krzewów, zapraszając ptaki do znoszenia nasion. Już od początku zostawiamy dużo przestrzeni dla rządów natury, która wie doskonale, co w tym miejscu będzie rosło najlepiej. Późniejszą regulację lasu zostawiamy także naturze.

Robimy wszystko, aby nawet w dalekiej przyszłości, każda próba likwidacji Lasu Na Zawsze była biurokratycznym koszmarem: zmiany w ewidencji gruntów, miejscowym planie zagospodarowania, status lasu ochronnego lub status rezerwatu do RDOŚ.

Czytaj więcej o tym:

JAK SADZIMY LASY NA ZAWSZE

9)   Las Na Zawsze Orange FLEX

10)   Las Na Zawsze 

11)   Las Na Zawsze Polpharma 4

12)   Las Na Zawsze Terapeutyczny

13)   Las Na Zawsze Vivere

14)   Las Na Zawsze Polpharma 3

15)   Las Na Zawsze Polpharma 2

16) Las Na Zawsze WOŚP

17)   Las Na Zawsze

18)   Las Na Zawsze Polpharma 1

19)   Las Na Zawsze OBI (1)

20)   Las Na Zawsze OBI (2)

21)   Las Na Zawsze OBI (3)

22)   Las Na Zawsze Natura

23)   Las Na Zawsze Polpharma 6

24)   Las Na Zawsze Orange

25)   Las Na Zawsze im. Banku Handlowego

26)   Las Na Zawsze OBI (4)

27)   Las Na Zawsze OBI (5)

28)   Las Na Zawsze WP

29)   Las Na Zawsze Levi’s®

30).  Las Na Zawsze Rak N’ Roll

31).  Las Na Zawsze OBI (6)

32).  Las Na Zawsze Zataje

33).  Las Na Zawsze Siedliska

34).  Las Na Zawsze Polpharma 5

35).  Las Na Zawsze Borzykowa

36).  Las Na Zawsze Kramkówka Duża

Skip to content