LASY SADZIMY NA ZAWSZE

Lasy Na Zawsze tworzymy tak, aby zapewnić im jak najlepszą przyszłość. Zawsze sadzimy kilka gatunków drzew oraz krzewów, zapraszając ptaki do znoszenia nasion. Już od początku zostawiamy dużo przestrzeni dla rządów natury, która wie doskonale, co w tym miejscu będzie rosło najlepiej. Późniejszą regulację lasu zostawiamy także naturze.

Robimy wszystko, aby nawet w dalekiej przyszłości, każda próba likwidacji Lasu Na Zawsze była biurokratycznym koszmarem: zmiany w ewidencji gruntów, miejscowym planie zagospodarowania, status lasu ochronnego lub status rezerwatu do RDOŚ.

Czytaj więcej o tym:

JAK SADZIMY LASY NA ZAWSZE

LASY SADZIMY NA ZAWSZE

Lasy Na Zawsze tworzymy tak, aby zapewnić im jak najlepszą przyszłość. Zawsze sadzimy kilka gatunków drzew oraz krzewów, zapraszając ptaki do znoszenia nasion. Już od początku zostawiamy dużo przestrzeni dla rządów natury, która wie doskonale, co w tym miejscu będzie rosło najlepiej. Późniejszą regulację lasu zostawiamy także naturze.

Robimy wszystko, aby nawet w dalekiej przyszłości, każda próba likwidacji Lasu Na Zawsze była biurokratycznym koszmarem: zmiany w ewidencji gruntów, miejscowym planie zagospodarowania, status lasu ochronnego lub status rezerwatu do RDOŚ.

Czytaj więcej o tym:

JAK SADZIMY LASY NA ZAWSZE

Skip to content