SADZIMY I CHRONIMY NA ZAWSZE

1. POMAGAMY NATURZE

Natura sama ma zdolność regeneracji w najbardziej optymalny sposób. Nasze wsparcie ma jedynie zainicjować procesy lasotwórcze i zagwarantować im trwałość. Dlatego dbamy o status formalny ziemi, na której sadzimy tak by mieć pewność, że przyszłość biosfery na danym terenie jest prawnie zabezpieczona. Nasze lasy mają służyć naturze, której człowiek jest integralną częścią, a nie gospodarce. Wspieramy tworzenie ekosystemów leśnych z myślą o przyszłych pokoleniach.

2. W BIORÓŻNORODNOŚCI SIŁA

Przez dziesiątki lat gospodarczej eksploatacji nasze lasy w dużej mierze stały się monokulturami sosnowymi o bardzo ubogim runie leśnym. My sadzimy różne rdzenne gatunki drzew (w ogromnej większości liściastych), krzewów i roślin runa leśnego, aby nasze lasy były bioróżnorodne, a przez to bardziej odporne na czynniki środowiskowe. W ten sposób zwiększamy bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem przyległych terenów.

3. ODPORNOŚĆ NA SUSZE

Rozumiemy także szczególną wrażliwość terenów Polski na suszę. Wybieramy gatunki liściaste dobrze znoszące długie okresy suche. Tam gdzie to możliwe obejmujemy opieką tereny, które pozwalają na budowanie naturalnej retencji. Bobry to nasi przyjaciele.

4. MAGAZYNY CO2

Jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej. Z każdym rokiem globalne ocieplenie będzie dla nas coraz większym wyzwaniem społecznym. Lasy są doskonałym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych. Sposób w jaki pozwalamy im się tworzyć maksymalizuje absorpcję CO2 w długim okresie.

5. LAS TO WIĘCEJ NIŻ DRZEWA

Ekosystem leśny potrzebuje także różnych gatunków krzewów, roślin runa leśnego i grzybów. Sadzimy drzewa owocowe i krzewy, które zapraszają na teren ptaki. Do naszych lasów, jak tylko zaczną zacieniać swoją przestrzeń, wracamy, żeby przeszczepiać monolity gleby leśnej. W niej są grzyby i rośliny, które naturalnie przenoszą się bardzo powoli. Jeśli to tylko możliwe układamy gałęzie w wysokie stosy. To dla ptaków bezpieczna przestrzeń do zatrzymania się, naturalnego roznoszenia nasion i tym samym wzmacniania naszego lasu.

6. JAKOŚĆ, NIE ILOŚĆ

Sadzimy do dwóch tysięcy sadzonek na hektar (5 razy mniej niż Lasy Państwowe). To pozwala drzewom w pełni rozwinąć korony i stabilnie budować system korzeniowy. Lokalizujemy sadzonki w rozproszonych gniazdach i zostawiamy dużą część terenu bez ingerencji, by mogły się rozwijać w zróżnicowany sposób, także pod względem wieku. Część drzew zabezpieczamy, żeby ich pędy wierzchołkowe nie stały się pożywieniem jeleniowatych.

7. EKOLOGIA

Sadzimy ekologicznie, nie używamy środków biobójczych. Natura sama dobiera najbardziej odpowiednie gatunki i sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Naturalne podłoże jest potrzebne do optymalnej selekcji naturalnej, a w dalszej perspektywie przyczyni się do rozwoju zdrowego ekosystemu leśnego.

8. PROTOTYPOWANIE OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ

Wiemy, że nie wiemy najlepiej. Testujemy różne rozwiązania i przyglądamy się, które z nich najbardziej służą naturze. Czasami grodzimy teren w całości. Innym razem grodzimy część terenu lub pojedyncze sadzonki. Jeszcze innym sprawdzamy jak na rozwój lasu wpływa naturalne grodzenie w postaci kolczastych krzewów.

9. WSPÓLNOTA SADZENIA

Sadzimy wspólnie z ochotnikami. Wierzymy, że liczy się nie tylko sadzenie lasów, ale także tworzenie społeczności, której zależy na lasach. Sadzenie to forma aktywizacji społeczeństwa dzięki której otwieramy ludzi na kontakt z naturą i przywracamy do niej szacunek.

10. JESTEŚMY W KONTAKCIE

Naszych lasów nie zostawiamy. Monitorujemy ich rozwój i dokumentujemy to. Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi i autorytetami, które mogą na tej wiedzy skorzystać i pomóc nam wspierać przyrodę.

SADZIMY I CHRONIMY NA ZAWSZE

1. POMAGAMY NATURZE

Natura sama ma zdolność regeneracji w najbardziej optymalny sposób. Nasze wsparcie ma jedynie zainicjować procesy lasotwórcze i zagwarantować im trwałość. Dlatego dbamy o status formalny ziemi, na której sadzimy tak by mieć pewność, że przyszłość biosfery na danym terenie jest prawnie zabezpieczona. Nasze lasy mają służyć naturze, której człowiek jest integralną częścią, a nie gospodarce. Wspieramy tworzenie ekosystemów leśnych z myślą o przyszłych pokoleniach.

2. W BIORÓŻNORODNOŚCI SIŁA

Przez dziesiątki lat gospodarczej eksploatacji lasy w Polsce, w dużej mierze stały się monokulturami sosnowymi o bardzo ubogim runie leśnym. My sadzimy różne rdzenne gatunki drzew (w ogromnej większości liściastych), krzewów i roślin runa leśnego, aby nasze lasy były bioróżnorodne, a przez to bardziej odporne na czynniki środowiskowe. W ten sposób zwiększamy bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem przyległych terenów.

3. ODPORNOŚĆ NA SUSZE

Rozumiemy także szczególną wrażliwość terenów Polski na suszę. Wybieramy gatunki liściaste dobrze znoszące długie okresy suche. Tam, gdzie to możliwe obejmujemy opieką tereny, które pozwalają na budowanie naturalnej retencji. Bobry to nasi przyjaciele.

4. MAGAZYNY CO2

Jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej. Z każdym rokiem globalne ocieplenie będzie dla nas coraz większym wyzwaniem społecznym. Lasy są doskonałym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych. Sposób, w jaki pozwalamy im się tworzyć maksymalizuje absorpcję CO2 w długim okresie.

5. LAS TO WIĘCEJ NIŻ DRZEWA

Ekosystem leśny potrzebuje także różnych gatunków krzewów, roślin runa leśnego i grzybów. Sadzimy drzewa owocowe i krzewy, które zapraszają na teren ptaki. Do naszych lasów, jak tylko zaczną zacieniać swoją przestrzeń, wracamy, żeby przeszczepiać monolity gleby leśnej. W niej są grzyby i rośliny, które naturalnie przenoszą się bardzo powoli. Jeśli to tylko możliwe układamy gałęzie w wysokie stosy. To dla ptaków bezpieczna przestrzeń do zatrzymania się, naturalnego roznoszenia nasion i tym samym wzmacniania naszego lasu.

6. JAKOŚĆ, NIE ILOŚĆ
Sadzimy do dwóch tysięcy sadzonek na hektar (5 razy mniej niż Lasy Państwowe). To pozwala drzewom w pełni rozwinąć korony i stabilnie budować system korzeniowy. Lokalizujemy sadzonki w rozproszonych gniazdach i zostawiamy dużą część terenu bez ingerencji, by mogły się rozwijać w zróżnicowany sposób, także pod względem wieku. Część drzew zabezpieczamy, żeby ich pędy wierzchołkowe nie stały się pożywieniem jeleniowatych.

7. EKOLOGIA

Sadzimy ekologicznie, nie używamy środków biobójczych. Natura sama dobiera najbardziej odpowiednie gatunki i sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Naturalne podłoże jest potrzebne do optymalnej selekcji naturalnej, a w dalszej perspektywie przyczyni się do rozwoju zdrowego ekosystemu leśnego.

8. PROTOTYPOWANIE OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ

Wiemy, że nie wiemy najlepiej. Testujemy różne rozwiązania i przyglądamy się, które z nich najbardziej służą naturze. Czasami grodzimy teren w całości. Innym razem grodzimy część terenu lub pojedyncze sadzonki. Jeszcze innym sprawdzamy jak na rozwój lasu wpływa naturalne grodzenie w postaci kolczastych krzewów.

9. WSPÓLNOTA SADZENIA

Sadzimy wspólnie z ochotnikami. Wierzymy, że liczy się nie tylko sadzenie lasów, ale także tworzenie społeczności, której zależy na lasach. Sadzenie to forma aktywizacji społeczeństwa dzięki której otwieramy ludzi na kontakt z naturą i przywracamy do niej szacunek.

10. JESTEŚMY W KONTAKCIE

Naszych lasów nie zostawiamy. Monitorujemy ich rozwój i dokumentujemy to. Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi i autorytetami, które mogą na tej wiedzy skorzystać i pomóc nam wspierać przyrodę.

ZIEMIA DLA LASÓW NA ZAWSZE

Najczęściej sadzimy na ziemi, którą kupujemy za pieniądze od darczyńców. Zwykle są to nieużytki leżące daleko od zabudowań czy pól, za to w bezpośredniej bliskości innych lasów. Często wybieramy ziemię, gdzie drzewa już zaczęły proces kolonizacji.

ZIEMIA DLA LASÓW NA ZAWSZE

Najczęściej sadzimy na ziemi, którą kupujemy za pieniądze od darczyńców. Zwykle są to nieużytki leżące daleko od zabudowań czy pól, za to w bezpośredniej bliskości innych lasów. Często wybieramy ziemię, gdzie drzewa już zaczęły proces kolonizacji.

LAS ZABEZPIECZAMY NA WIELE SPOSOBÓW:

  • FORMALNIE – zmiany w ewidencji gruntów, w planie zagospodarowania i księdze wieczystej
  • FINANSOWO – stosujemy zapisy darowizny celowej, która zmusza właściciela do zwrotu darowizny wraz z odsetkami w przypadku wycięcia lasu
  • SPOŁECZNIE – lasy otrzymują własne nazwy, są oznaczane fizycznie oraz na mapach, a społeczności, które je sadzą stają się ich strażnikami
  • PRAWNIE – razem z innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody pracujemy nad wprowadzeniem do polskiego prawa terminu „obszary społecznie chronione”

KIEDY SADZIMY LASY NA ZAWSZE

Lasy sadzimy dwa razy do roku, bo taki rytm dyktuje nam natura. Sadzimy wtedy, kiedy w drzewach procesy wegetacji są spowolnione, a jednocześnie nie ma mrozu. Tymi właściwymi momentami są więc wczesna wiosna oraz późna jesień.

Sadzimy małe sadzonki, bo takie najlepiej się przyjmują. Większe sadzonki trzeba by podlewać przez całe lato i każdą oddzielnie opalikować (aby nie ruszała się na wietrze). Przez pierwsze lat sadzonki intensywnie rozwijają systemy korzeniowe w glebie. W tym procesie natura wybiera te, które najlepiej przystosowane są do danego otoczenia i będą miały szansę rozwinąć się, by zasiedlić resztę wolnego obszaru. 

Skip to content