LAS NA ZAWSZE IM. BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE

Data: 11.2020

Wielkość: 9 150 m²

Gatunki drzew: dąb bezszypułkowy, grab pospolity, wiąz polny, leszczyna pospolita, lipa drobnolistna, jarząb pospolity, wierzba biała, cis pospolity

Krzewy: czeremcha zwyczajna, szakłak pospolity

Ten Las Na Zawsze powstał na działce, która jest długa i wąska. Wymagał od nas naprawdę dużej ilości pracy. Zarówno przy stawianiu płotu, jak i samym sadzeniu. Ale daliśmy radę przy ogromnemu wsparciu kilku wolontariuszy i wolontariuszek. Tutaj także plany pokrzyżował COVID, który uniemożliwił wolontariuszom z Fundacji Kronenberga Citi Handlowego udział w evencie. 
Samą działkę podzieliliśmy na trzy sektory, w każdym z nich posadziliśmy po kilka gatunków drzew, z jednym dominującym. Działkę przecina linia wysokiego napięcia – pod nią nie sadziliśmy drzew, a jedynie krzewy. 

Skip to content